สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2017 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดงาน 500 ปี โปรแตสแตนท์ (ค.ศ.1517-2017) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กิจกรรมภายในงาน นมัสการพระเจ้าร่วมกัน และเสวนา "สู่ความเป็นเอกภาพในพระคริสต์"