สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ข่าวสารสภาคริสตจักร

ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2018 หน่วยงานบุคลากร สภาคริสตจักรฯ ได้จัดรีทรีตบุคลากรหน่วยงาน สภาคริสตจักรฯ ภายในหัวข้อ "การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับ" กิจการ 20 : 35 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท