สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

บ้านพัก/guesthouse

 สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน

328/1-2 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2215-0628-9
Fax: 0-2214-4291
http://www.sccthailand.org/index.php

 บ้านพักและศูนย์ฝึกอบรมปราณบุรี

104/6-9 ม.3 ซ.ลิขิต ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์: 0-3263-1735-6
Fax: -
http://www.christiancampthailand.com/index.php/homepage

 บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน

123 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2233-6303, 0-2233-2206
Fax: 0-2237-1742
http://www.bcgh.org/

 บ้านสัมมนา สภาคริสตจักร (หาดเจ้าสำราญ)

305 ม.2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76100
โทรศัพท์: 0-3247-8067, 0-347-8068
Fax:

บ้านสัมมนา สภาคริสตจักร (หาดเจ้าสำราญ)