สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

หน่วยงานอื่นๆ

 สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI)

131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2090, 0-5324-8191
Fax: 0-5330-6419

 ศูนย์พันธกิจคริสเตียนไทย-เกาหลี

76/1-4 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์: 0-5356-0518, 0-5356-0603-4
Fax: 0-5351-1237

 ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศ

153 ม.11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4226-6464
Fax: 0-4226-6464

ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศ

 ซี.บี.เอ็น สยาม

320 หมู่2 หมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ถ.เชียงใหม่-แม่สรวย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์: 0-5329-1164-5
Fax: -
http://www.cbnsiam.com/