สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

ติดต่อคริสตจักรภาค

 คริสตจักรภาคที่ 1

10/4 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-3511
Fax: 0-5324-1167

คริสตจักรภาคที่ 1

 คริสตจักรภาคที่ 2

627 ถ.วิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5371-2635
Fax: 0-3574-0534
http://pak2cct.blogspot.com/
คริสตจักรภาคที่ 2

 คริสตจักรภาคที่ 3

129 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์: 0-5431-3878
Fax: 054-225066
http://cctpak3.blogspot.com/

 คริสตจักรภาคที่ 4

1/3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5453-4582
Fax: 0-5462-5077
http://churchdistic4.blogspot.com/
คริสตจักรภาคที่ 4

 คริสตจักรภาคที่ 5

ตู้ ปณ.37 อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์: 0-5477-1882
Fax: 0-5477-1882
https://pahk5.blogspot.com/

 คริสตจักรภาคที่ 6

328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ชั้น 2) ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, 10400
โทรศัพท์: 0-2214-6028
Fax: -
http://www.p6cct.org/
คริสตจักรภาคที่ 6

 คริสตจักรภาคที่ 7

71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 สุขุมวิท 101/1 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2396-1564, 0-2746-1104,081-3567260
Fax: 0-2398-7787
http://www.cctpak7.org/

 คริสตจักรภาคที่ 8

ตู้ ปณ. 2 อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: 0-3240-2471
Fax: -
http://cctpak8.blogspot.com/

 คริสตจักรภาคที่ 9

http://cctpak8.blogspot.com/
โทรศัพท์: 0-7534-1945
Fax: -

 คริสตจักรภาคที่ 10

41 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5375-0886
Fax: 0-5371-3816
http://cctpak10.blogspot.com/

 คริสตจักรภาคที่ 11

18/41-42 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0-3424-4288
Fax: -
https://cctpak11.blogspot.com/
คริสตจักรภาคที่ 11

 คริสตจักรภาคที่ 12

591 ถ.ไมตรีจิต (วงเวียน 22 กรกฎา) ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0-2222-5056
Fax: 0-2225-0299

 คริสตจักรภาคที่ 13

ตู้ ปณ. 136 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4226-6464
Fax: -

 คริสตจักรภาคที่ 14

32/1 ม.13 บ้านป่ากล้วย ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์: 0-5312-4547
Fax: -
http://cct14.blogspot.com/

 คริสตจักรภาคที่ 15

681/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์: 0-5448-1330
Fax: -

 คริสตจักรภาคที่ 16

73 ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทรศัพท์: 0-3468-8007
Fax: -

 คริสตจักรภาคที่ 17

24 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์: 0-7559-0378
Fax: 0-7559-0378

 คริสตจักรภาคที่ 18

47 ซ.3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2854
Fax: -

 คริสตจักรภาคที่ 19

47 ซ.3 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2854
Fax: 0-5324-7246