สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วารสารข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 796 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 795 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 793 ก.ค.-ส.ค. 2017

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 792 พ.ค.-มิ.ย. 2017

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 791 มี.ค.-เม.ย. 2017

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 789 พ.ย.-ธ.ค.2016

ข่าวคริสตจักร

กันยายน - ตุลาคม 2016

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 785 พ.ค.- มิ.ย. 2016

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 784 มี.ค.- เม.ย. 2016

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 783 พ.ย.- ธ.ค. 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 782 ก.ย.-ต.ค. 2015

ข่าวคริสตจักร

ฉบับที่ 781 ก.ค.-ส.ค. 2015

ข่าวคริสตจักร