สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วารสารห้องชั้นบน

ห้องชั้นบนภาษาไทย ฉบับ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018

ห้องชั้นบน

ห้องชั้นบน ฉบับเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2017

ห้องชั้นบน

เดือน กันยายน-ตุลาคม 2017

ห้องชั้นบน

ก.ค.- ส.ค. 2017

ห้องชั้นบน

พ.ค-มิ.ย/2017

ห้องชั้นบน

มี.ค-เม.ย/2017

ห้องชั้นบน

มค-กพ/2017

ห้องชั้นบน

พ.ย-ธ.ค/2016

ห้องชั้นบน

กันยายน-ตุลาคม/2016

ห้องชั้นบน

ก.ค-ส.ค/2016

ห้องชั้นบน

พ.ค-มิ.ย/2016

ห้องชั้นบน

มีนาคม-เมษายน 2016

ห้องชั้นบน