สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข

วารสารห้องชั้นบน

กันยายน-ตุลาคม/2016

ห้องชั้นบน

ก.ค-ส.ค/2016

ห้องชั้นบน

พ.ค-มิ.ย/2016

ห้องชั้นบน

มีนาคม-เมษายน 2016

ห้องชั้นบน

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2016

ห้องชั้นบน

กันยายน-ตุลาคม

ห้องชั้นบน

ก.ค-ส.ค/2015

ห้องชั้นบน

May-June

ห้องชั้นบน

May-June

ห้องชั้นบน

Jan-Feb15

ห้องชั้นบน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2014

ห้องชั้นบน